Met managed services doelen wij op het uit handen nemen van tijdsintensieve en vaak gecompliceerde onderhoudstaken van Internet gerelateerde systemen. Mail, Anti-Spam en Anti-Virus, FireWall en VPN’s zijn voorbeelden van Internet gerelateerde systemen, die wij op abonnementsbasis verzorgen. Het resultaat? Verbeterde cyber bewaking van het bedrijf en vergrootte flexibiliteit. Terwijl u zich op uw onderneming concentreert, reageren wij snel op verandering en mogelijke bedreigingen.