Uw automatisering onder controle
Een computer netwerk- of beveiligingsprobleem komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Zeker is in ieder geval dat het de veelal de gehele organisatie treft en de werkelijke schade vaak pas veel later duidelijk is.

Het feit dat uw organisatie 24 uur per dag aan het Internet gekoppeld is brengt serieuze risico’s met zich mee. Denk aan virussen, spyware, malware, hackers en SPAM. Het is dan ook noodzakelijk om blind op o.a. uw beveiligingssystemen te kunnen vertrouwen.

T-EN Managed Device Monitoring (MDM) houdt 24 uur per dag 7 dagen per week uw apparatuur op component niveau in de gaten. en alarmeert u direct bij dreiging van gevaar.

Hoe werkt T-EN MDM?
Actieve netwerk en security monitoring is een zaak van het afvangen van een hoop kleine probleempjes, voordat deze tot een groot probleem kunnen uitgroeien. Het 24×7 proactief monitoren van trends en ontwikkelingen en a la minuut hierop kunnen reageren, beschermt uw netwerksysteem pas echt tegen down-time.

Hierbij gaat het om alle uw aan het netwerk aangesloten actieve apparatuur. Lokaal of Interlokaal, werkplek, server, switch, router of firewall, alles wordt 24×7 proactief gemonitord.

Wat doet T-EN MDM voor u

Alerting
Diagnose
Status updates
Performance statistieken
Service Level informatie

T-EN DMD kan specifieke zaken monitoren waaronder gemiddelde belasting, geheugen / swap belasting, aantal van actieve processen, network belasting, en nog veel meer. De DMD agent kan ook maatwerk scripts op host Waar het op draait aan.

Dit met als doel om specifieke items zoals de belasting van een bestand of een aantal bestanden in uw file systeem. MDM kan iedere host monitoren zolang deze maar informatie via SNMP beschikbaar stelt. Wanneer er geen agent of SNMP beschikbaar zijn, kan DMD altijd nog de basis zaken monitoren zoals als ping response en poort status.

Alerting en notificatie
Als de repsons niet tussen de vooraf bepaalde drempelwaarden ligt weet het systeem dat er actie ondernomen dient te worden. Onmiddellijk wordt er een boodschap naar de klant, naar T-EN, gezonden via één of een combinatie van de hier volgende communicatie middelen:

GSM mobile phone
Email
Pieper

De belangrijkste winstpunten op een rij:

1. 24×7 Inzicht in wat er werkelijk op het netwerk gebeurd
2. Monitoring van zowel generieke devices (op component niveau) als security devices in één early warning en alerting systeem
3. Elimineren van het risico van apparatuur lagging achter de laatste revisies van fabrikanten
4. Verzekerd zijn van bescherming van het netwerk en apparatuur tegen de laatste bedreigingen, ongeacht of die al op uw locatie zijn onderkent
5. Uitvoerig rapportage afgestemd de verschillende eisen van het beleid en de beveiligingsactiviteiten van uw organisatie
6. Door proactief netwerk- en device management voorkomt u verrassingen

Vanaf € 50,- per maand beschikt u over de veiligheid van een T-EN MDM bewaakt systeem.